Meny Stäng

Accu-Counter Technologies

Accu-counter Technologies har utvecklat en skotträknare som räknar antalet skott och som ger möjlighet att logga den service som utförts samt analysera data för att prognostisera behov och inköp av reservdelar.

Accu-Counter Technologies skotträknarsystem är väl beprövat och möter de hårt ställda krav som användarna har, det klarar kraven enligt US-Mil Spec. och används idag av både militär och polis över hela världen.

Utan rätt information om hur ett vapensystem har använts finns det risk för att service sker alldeles för tidigt helt i onödan, eller för sent vilket ökar risken för att vapensystemet fallerar med höga kostnader som följd.

Accu-Counter Technologies skotträknare är vattentät, har lång livslängd och låg vikt och drivs av ett inkapslat batteri med en livslängd på 8-10 år.

Skotträknare

Datainsamlingsenhet

Mjukvara