Meny Stäng

Om Leaf Supply & Services AB

Leaf Supply & Services AB marknadsför, säljer och levererar produkter och tjänster till militära myndigheter, till polismyndigheter samt till företag och organisationer inom räddnings- och säkerhetsbranschen. Vår webbutik innehåller också målmaterial och vapenvårdsprodukter som även riktar sig till den civila skytterörelsen samt intresserade vapensamlare och jägare. Vi representerar tillverkare och produkter som vi själva har utvärderat och har stort förtroende för.

Vi arbetar hela tiden med att hitta nya produkter som vi tror kan hjälpa vår kunder i sina ansträngningar med att lösa de uppgifter som de ställs inför.

Med en bakgrund som aktiva tävlingsskyttar, genomförda militära utbildningar och sedermera verksamma inom hemvärnet har vi samlat på oss ett brett kunnande när det gäller tillämpning och underhåll av vapensystem, bärsystem och personligt skydd.

Vi har också en historik när det gäller att ta fram prototyper, allt ifrån taktiska mål till utveckling av bärsystem.

Vi ser med stort intresse fram emot vad framtiden kan innebära i form av samarbete med våra kunder och av kommande systemleveranser.

Produkt- och tjänsteområden

Vår verksamhet inriktar sig på fyra huvudsakliga produkt- och tjänsteområden och vi säljer och levererar.

System för t.ex. förebyggande vapenunderhåll, tjänster i form av utredningsuppdrag och liknande, upp till leveranser av kompletta kundanpassade skjutanläggningar byggda för utbildning, träning och tävling såväl inomhus som utomhus.

Bärsystem/Taktiskt Nylon och Personlig skyddsutrustning för ballistiskt skydd respektive branddämpning.

Vapensystem och vapentillbehör samt produkter för underhåll, rengöring och smörjning.

Målmateriel i form av stålmål, mekaniska resp. radiostyrda, både för avancerat tävlings- och träningsskytte och för långhållsskytte kompletterat med traditionella pappersmål för IPSC/USPSA samt diverse material för scenarioskytte samt inskjutning etc.

Vår verksamhet inom dessa huvudområden står på en stabil grund i form av den kompetens som finns inom företaget både när det gäller eget praktiskt kunnande och erfarenheter såväl som ett dokumenterat tekniskt och ekonomiskt kunnande. Vi utnyttjar gärna vår kompetens för uppdrag i from av utredningar och försök med anknytning till vårt verksamhetsområde. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta i projektform.

Systemleverantör

Som systemleverantör vill vi gärna ligga steget före och i dialog med våra kunder arbeta fram och föreslå kostnadseffektiva, tekniskt och taktiskt optimerade helhetslösningar oavsett om det handlar om skjutbaneanläggningar, vapensystem eller bärsystem och personligt skydd. Vi genomför också träning och utbildning relaterade till våra produkter och system.

När det gäller vapenunderhåll så har vi tagit steget från en ren materialförsäljning av reservdelar och vapenvårdsprodukter till att leverera kompletta system för planerat underhåll av finkalibriga vapensystem. Systemen baseras på passiv teknik monterad i vapnet för att logga antal skott eller skottsalvor som avfyrats, längden samt eldhastigheten. Med hjälp av levererad mjukvaruapplikation matchas den insamlade informationen mot dokumenterade erfarenheter av förslitning, påfrestningar och förväntad livslängd.  Allt för att minimera onödig tidsspillan och krångel med att manuellt bokföra och gissa hur mycket ett vapen använts med risk för ett kostsamt förebyggande underhåll och istället med hjälp av kunskapsbasen och insamlade data gå direkt på att vidta rätt underhållsåtgärder vid varje tillfälle i mening att för användaren säkerställa vapnets livsviktiga funktion. Ett underhåll styrt av kalender och en förmodad användning kommer alltid att bli mindre kostnadseffektivt än det som styrs av den verkliga användningen. På samma sätt kan underlaget i kunskapsbasen och insamlade data användas för att förebygga problem inför en kommande tjänstgöringsperiod med begränsade möjligheter till service och underhåll.

system-fix
system-bolt
system-accu
system-pipa

Med vår civila bakgrund som tidigare verksamma bl.a. inom området mobila kommunikationssystem där vi arbetat både som projektledare för uppbyggnad och som ansvariga inom leveranser, drift och underhåll så kan vi ytterligare visa på vår bredd och förmåga till systemtänkande och vår möjlighet att delta i projekt och arbetsgrupper initierade av våra kunder.

Allt inom skjutbanor

Vi är bekanta med och förstår kraven på funktionalitet, säkerhet och miljö när det gäller skjutbanor för olika ändamål och samarbetar med bästa tänkbara leverantörer av material och lösningar för allt från inomhusskjutbanor med avancerade målspel till skjuthus för taktisk träning. Exempel på målmaterial som vi levererar är t.ex. våra egenutvecklade stålmål och radiomanövrerade fallmål för träning och utbildning, även i långhållsskytte.

I bagaget har vi efter egna genomförda undersökningar också med oss ett ballistiskt kunnande, när det gäller ammunition och verkan i mål, i t.ex. ballistisk gel, på burna taktiska skydd och av rikoschetteffekter i stålmål.