Meny Stäng

LWRC International

ARE YOU READY TO STEP UP?

LWRC Internationals produktportfölj baseras på den väl beprövade AR- plattformen (MIL-standard) med samma handhavande, dubbelsidiga reglage och ett stort utbud av olika stockar, sikten/optik, flamdämpare och avtryckare. Med denna breda variation av konfigurationer av vapensystemen kan man leverera maximal skjutergonomi.

De verktyg och reservdelar som krävs för underhåll är till stor del samma inom produktportföljen.

LWRC International erbjuder vapen inom de vanligaste kalibrarna 5.56 NATO, 6.8 SPC II, 6.5 CREEDMOOR, 300 BLK och 7.62 NATO och för ett flertal olika piplängder allt från 8.5″ till 22″.

LWRC International är kända för sitt patenterade pistongsystem som trots låg vikt inte ger någon negativ inverkan på pipans harmoni eller precision. Designen med ett segmenterat pistongsystem gör att de varma gaserna släpps ut succesivt vilket ger en lägre värmesignatur. Med en pistong undviker man också att få de varma gaserna ner i mekanismen vilket ökar livslängden på slutstycket och reducerar riskerna för en självantändning av ammunitionen i patronläget.

LWRC Internationals pipor är friliggande och monterade med en förlängd pipinfästning. Detta tillsammans med att deras pipor är kallhamrade och polygonräfflade med ett don för en exakt övergång mellan loppet och patronläget säkerställer maximal precision.

LWRC Internationals unika design samt val av material och ytbehandling borgar för minimal vikt och signatur, maximal precision, ökad livslängd och driftssäkerhet.