Meny Stäng

Tjänster

Våra tjänster

LEAF Supply and Services AB verksamhet bygger på ett stort intresse av och en gedigen erfarenhet inom det område vi är verksamma.

Med en bakgrund som aktiva tävlingsskyttar, genomförda militära utbildningar och sedermera verksamma inom hemvärnet har vi samlat på oss ett brett kunnande när det gäller tillämpning och underhåll av vapensystem, bärsystem och personligt skydd.

Vi har också en historik när det gäller att ta fram prototyper, allt ifrån taktiska mål till utveckling av bärsystem.

Vi ser med stort intresse fram emot vad framtiden kan innebära i form av samarbete med våra kunder och av kommande systemleveranser.

Systemleverantör

Som systemleverantör vill vi gärna ligga steget före och i dialog med våra kunder arbeta fram och föreslå kostnadseffektiva, tekniskt och taktiskt optimerade helhetslösningar oavsett om det handlar om skjutbaneanläggningar, vapensystem eller bärsystem och personligt skydd. Vi genomför också träning och utbildning relaterade till våra produkter och system.

När det gäller vapenunderhåll så har vi tagit steget från en ren materialförsäljning av reservdelar och vapenvårdsprodukter till att leverera kompletta system för planerat underhåll av finkalibriga vapensystem. Systemen baseras på passiv teknik monterad i vapnet för att logga antal skott eller skottsalvor som avfyrats, längden samt eldhastigheten. Med hjälp av levererad mjukvaruapplikation matchas den insamlade informationen mot dokumenterade erfarenheter av förslitning, påfrestningar och förväntad livslängd.  Allt för att minimera onödig tidsspillan och krångel med att manuellt bokföra och gissa hur mycket ett vapen använts med risk för ett kostsamt förebyggande underhåll och istället med hjälp av kunskapsbasen och insamlade data gå direkt på att vidta rätt underhållsåtgärder vid varje tillfälle i mening att för användaren säkerställa vapnets livsviktiga funktion. Ett underhåll styrt av kalender och en förmodad användning kommer alltid att bli mindre kostnadseffektivt än det som styrs av den verkliga användningen. På samma sätt kan underlaget i kunskapsbasen och insamlade data användas för att förebygga problem inför en kommande tjänstgöringsperiod med begränsade möjligheter till service och underhåll.

Vi genomför också träning och utbildning relaterade till våra produkter och system.

Med vår civila bakgrund som tidigare verksamma bl.a. inom området mobila kommunikationssystem där vi arbetat både som projektledare för uppbyggnad och som ansvariga inom leveranser, drift och underhåll så kan vi ytterligare visa på vår bredd och förmåga till systemtänkande och vår möjlighet att delta i projekt och arbetsgrupper initierade av våra kunder.

Vi ser med stort intresse fram emot vad framtiden kan innebära i form av samarbete med våra kunder och av kommande systemleveranser.

Allt inom skjutbanor

Vi är bekanta med och förstår kraven på funktionalitet, säkerhet och miljö när det gäller skjutbanor för olika ändamål och samarbetar med bästa tänkbara leverantörer av material och lösningar för allt från inomhusskjutbanor med avancerade målspel till skjuthus för taktisk träning. Exempel på målmaterial som vi levererar är t.ex. våra egenutvecklade stålmål och radiomanövrerade fallmål för träning och utbildning, även i långhållsskytte.

I bagaget har vi efter egna genomförda undersökningar också med oss ett ballistiskt kunnande, när det gäller ammunition och verkan i mål, i t.ex. ballistisk gel, på burna taktiska skydd och av rikoschetteffekter i stålmål.